CÔNG TY CHÈ ĐẶNG GIA
Trụ sở chính và nhà máy: 79-81 Lê Thị Riêng, Lộc Châu, Bảo Lộc, Lâm Đồng
Showroom: 898 Hùng Vương, Di Linh, Lâm Đồng
Website: www.danggiatea.com               Email: danggiateahouse@gmail.com
Hotline: 0903.142.108