CÔNG TY CHÈ ĐẶNG GIA
Trụ sở chính và nhà máy: 79-81 Lê Thị Riêng, Lộc Châu, Bảo Lộc, Lâm Đồng
Showroom: 898 Hùng Vương, Di Linh, Lâm Đồng
Website: www.danggiatea.com              
Email: danggiatea@gmail.com
Hotline: 02633754679 – 0918313018 – 0909994774